Наталья Занд

Материал из Циклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Маргарете Зельцер

Nathalie Zand
Natalia Zand.JPG
Дата рождения 28 марта 1883 года
Место рождения Варшава, Российская империя
Дата смерти 24 сентября 1942 года
Место смерти Варшава, Польша
Наталья Занд (польск. Natalia Zylberlast-Zand) — польский невролог и психиатр[1].

[править] Биография

Наталья Занд родилась 28 марта 1883 года или 27 марта 1884 года в Варшаве.

В 1899 году окончила женскую гимназию в Варшаве.

В 1907 году окончила изучать медицину в Университете Женевы, получив степень врача.

В 1925 году была одним из основателей Ассоциации польских врачей.

В 1932 году умер её муж социалист Максимилиан Занд.

До Второй мировой войны работала в еврейской больнице в Варшаве.

Опубликовала около 100 статей на польском, французском и немецком языках.

После немецкой оккупации была брошена в Варшавском гетто, где продолжала работать врачом, сотрудничала с Янушом Корчаком.

Казнена в ночь с 23 сентября на 24 сентября 1942 года в женской тюрьме Павяк в Варшаве.

[править] Труды

 • Zylberlast N. Un cas de leucémie myéloïde chez un enfant de neuf mois. Genève: Ch. Zœllner, 1907
 • Flatau E., Zylberlast N. Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Rückenmarkstumoren. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde 35 (3-4), ss. 334–351, 1908
 • Flatau E., Zylberlastówna N. Przyczynek do leczenia chirurgicznego nowotoworów rdzenia; przypadek nowotworu z pomyślnym, wynikiem operacyjnym. Medycyna i Kronika Lekarska 43, ss. 621–; 655–; 673–, 1908.
 • Zylberlastówna N. Przypadek tężca o przebiegu przewlekłym. Medycyna i Kronika Lekarska 44 (25–26), ss. 591–; 613–, 1909
 • Zylberlastówna N. [Cerebro-cerebellar underdevelopment in a child.] Neurologja Polska 2, 80, 1911
 • Zylberlast N. O zaburzeniach psychicznych w surowiczem zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Neurologja Polska s. 284, 1911/1912
 • Wizel A., Zylberlast N. Zjawiska psychogalwaniczne u umysłowo chorych. Neurologja Polska s. 239, 1913
 • Zylberlast N. Przypadek rzekomego nowotworu mózgu. Neurologja Polska s. 220, 1913
 • Zylberlastówna N. Bakterje chorobotwórcze i walka z niemi. Warszawa: Orgelbrand, 1915
 • Flatau E., Zylberlastówna N. O oddziaływaniu opon mózgowych na gruźlicę. Neurologja Polska 5, 1917
 • Sterling, Janowski, Zylberlastówna. Najprostsze sposoby badania rozwoju umysłowego dziatwy szkolnej. Warszawa: Herdan, 1917
 • Zylberlastówna N. „Przypadek psychozy zakaźnej na tle zapalenia mózgu”. W: Księga zbiorowa Szpitala dla umysłowo i nerwowo chorych „Kochanówka” pod Łodzią (1918), ss. 327–335
 • Zand N. L'étude des affections pseudosystématiques de la moëlle épinière. Trav. du lab. neurobiol. Soc. d. sc. 2, ss. 295–318, 1919
 • Zylberlast N. Przypadek lewostronnej apraksji w połączeniu z prawostronnymi ruchami rzekomo dowolnymi i rzekomo wyrażeniowymi oraz ogólnym niepokojem. Neurologja Polska s. 123, 1920
 • Zylberlast-Zand N. Syndrome épilepto-myoclonique; traitement. Revue Neurologique 28, ss. 1071–1076, 1921
 • Zylberlast-Zand N. Sur la modification de la pression du liquide céphalo-rachidien sous l'influence du changement de position du corps et de la tête. Revue Neurologique 28: 1217–1221, 1921
 • Flatau, Zand. Sur la reaction des meninges contre la tuberculose. L′Encephale 16 (6, 7), ss. 283; 344, 1921
 • Zylberlast-Zandowa. O zespole padaczkowo-myoklonicznym i o próbach jego leczenia. Lekarz Wojskowy 20, 1921
 • Zylberlast-Zandowa. O wpływie położenia ciała i głowy na ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Polskie Czasopismo Lekarskie 1 (3), ss. 35–37, 1921
 • Flatau E., Zylberlast-Zand N. Sur la réaction des méninges contre la tuberculose. Trav. du lab. neurobiol. Soc. d. sc. 2, ss. 225–260, 1923
 • Zandowa N. Odruch oczno-powiekowy w parkinsonizmie pospiaczkowym. Polska Gazeta Lekarska 2 (20), s. 352, 1923
 • Zandowa N. Odczyn globulinowy w płynach mózgowo-rdzeniowych ksantochromiczny. Neurologja Polska 7, s. 83, 1923
 • Zylberlast-Zand N. Syndrome de Korsakoff au cours de la méningite cérébro-spinale épidémique. Revue Neurologique 30, pt. 2, ss. 522–528, 1923
 • Zylberlast-Zand N. La réaction de la globuline dans les liquides céphalo-rachidiens xanthochromiques. Revue Neurologique 30, ss. 485–487, 1923
 • Szymanowski Z., Zylberlast-Zand N. Lethargic encephalitis and herpes febrilis. Brain 46, ss. 49–72, 1923
 • Zylberlast-Zand N. Réflexe oculo-palpébral chez les parkinsoniens postencéphalitiques. Revue Neurologique 30, ss. 102–106, 1923
 • Zylberlast-Zand N. Rôle protecteur de la pie-mère et des plexus choroïdes. Revue Neurologique 31, ss. 235–252, 1924
 • Zandowa N. Nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u osobników gruźliczych. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1, s. 53, 1924
 • Zandowa N. O znaczeniu ochronnem opony naczyniowej i splotów naczyniastych. Nowiny Psychjatryczne 1, s. 102, 1924
 • Bornsztajn M., Zandowa N. Przypadek hiperkinezy po zapaleniu nagminnem mózgu. Neurologja Polska s. 220, 1924
 • Zandowa N. Przypadek choroby Quinckego z objawami błędnikowymi. Neurologja Polska s. 218, 1924
 • Zandowa N. Rozszczepienie kręgosłupa z objawami nerwowymi. Neurologja Polska s. 196, 1924
 • Zandowa N. Przypadek zespołu czuciowo odżywczego pochodzenia mostowego. Warszawskie Czasopismo Lekarskie s. 428, 1924
 • Zylberlast-Zand N. Un cas de syndrome sensitivo-trophique d'origine pontine. Revue Neurologique 31, ss. 597–600, 1924
 • Zandowa N. Padaczka w późnym wieku jako objaw nowotworu mózgu. Neurologja Polska s. 49, 1925
 • Zylberlast-Zand N. Base anatomique de la rigidité décérébrée. Revue Neurologique 32, ss. 998–1003, 1925
 • Zylberlast-Zandowa N. Nagminne zapalenie opon mózgowordzeniowych (menigitis cerebrospinalis epidemica). Warszawa: Spółka Wydawnicza Ars medica, 1925.
 • Zylberlast-Zandowa N. Zespół Korsakowa w przebiegu drętwicy karku. Rocznik Psychjatryczny 2, s. 55, 1925
 • Zandowa N. „Przyczynek do badań psychologicznych wśród młodzieży szkolnej” W: Pamiętnik ku uczczeniu ś.p. prof. dr. med. Antoniego Mikulskiego, 1925
 • Zandowa N. Przypadek cierpienia Quinckego ze zmianami na dnie oczu. Neurologja Polska s. 98, 1926
 • Zandowa N. Wodogłowie surowicze oraz rzekome zapalenie opon. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1 (2), s. 9, 53, 1926
 • Zand N. Les Olives inférieures centres de la station verticale. Archives du Muséum national d'histoire naturelle s. 170, 1926
 • Zand N. Histerja ze stanowiska teorji Freuda. Lekarz Wojskowy 9 (2), ss. 118–127, 1927
 • Zandowa N. Teorja ruchu w świetle współczesnych poglądów. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 4 (17), ss. 561–567, 1927
 • Zandowa N. Przypadek przewlekłego zapalenia opon o nieznanej etiologii. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 4 (8), ss. 304–306, 1927
 • Zandowa N. Higjena snu. Dziecko i Matka 2 (14), 1927
 • Zandowa N. Wychowanie domowe czy przedszkolne. Wychowanie Przedszkolne 3 (2/3), 1927
 • Zandowa N. Splot naczyniowy (anatomia, fizjologia, patologia). Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Monografie z Pracowni Neurobiologicznej, 1928
 • Zandowa N. Oliwki opuszkowe jako ośrodek zarządzający czynnością stania. Neurologja Polska 11 s. 79, 1928
 • Zandowa N. Dwa przypadki obrzęku śluzakowatego. Neurologja Polska 11, s. 232, 1928
 • Zandowa N. Zespół pozapiramidowy w stadium początkowym. Neurologja Polska 11, s. 231, 1928
 • Zandowa N. Oliwki opuszkowe w stanach patologicznych. Neurologja Polska 12, s. 14, 1929
 • Zandowa N. J.A. Sicard. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 6 (10), ss. 240–241, 1929
 • Zandowa N. Jak być nie powinno. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 6 (47), s. 1116, 1929
 • Zandowa N. Jan Jarkowski (Wspomnienie pośmiertne). Warszawskie Czasopismo Lekarskie 6 (37), ss. 880–882, 1929
 • Zandowa N. Termoregulacja. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 6 (17, 18), 1929
 • Zandowa N. Udział histiocytów w oponach mózgowo-rdzeniowych. Lekarz Wojskowy 14, 1929
 • Zylberlast-Zand N. Les olives bulbaires dans les états pathologiques. Revue Neurologique 36: pt 2, ss. 196–203, 1929
 • Mackiewicz J., Zylberlast-Zand N. Papillome malin (plexoma malignum) du plexus choroïde. Revue Neurologique 36: 656, 1929
 • Zandowa N. „Sztywność z odmóżdżenia ze stanowiska kliniki i fizjologii”. W: Księga jubileuszowa Edwarda Flataua. Warszawa, 1929 ss. 257–283
 • Zandowa N. Plexoma malignum spoltu naczyniastego. Neurologja Polska 12 s. 221, 1929
 • Zandowa N. Na marginesie książki „Psychologia kobiety”. Kobieta Współczesna 15 (12), s. 19, 1929
 • Zandowa N. Mikroglej i histiocyty. Neurologja Polska 13, 14, 1930/1931
 • Zandowa N. O powikłaniach nerwowych w ospie i po szczepieniu ospy ochronnem. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 7 (16, 17), ss. 367–369, 391–392, 1930
 • Zandowa N. Wpływ roztworów hipo- i hipertonicznych na tkankę nerwową i przestrzenie okołonaczyniowe. Warszawskie Czasopismo Lekarskie nr 30, 31, 32, 1930
 • Zandowa N. „Oliwki opuszkowe jako ośrodek stania”. W: Pamiętnik II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomiczno-Zoologicznego w Wilnie. Wilno, 1930 ss. 31–32, 1930
 • Zandowa N. Podstawy anatomiczne pochylenia głowy do przodu (emprostotonus). Neurologja Polska, 1930
 • Zand N. Les Plexus choroïdes, anatomie, physiologie, pathologie, par Mme le Dr Nathalie Zand. Préface du Prof. Roussy. Paris: Masson, 1930
 • Zandowa N. Ze świata lekarek. Kobieta Współczesna 16, 1930
 • Zandowa N. Drgawki u dzieci: zarys kliniczno-teoretyczny. Warszawa: Warszawskie Czasopismo Lekarskie, 1931
 • Zandowa N. Oliwki dolne jako ośrodek napięcia mięśni wyprostnych. Neurologja Polska, 1931.
 • Zandowa N. O dzieciach t. zw. trudnych i zaniedbanych. Szkoła Specjalna, 1931
 • Zandowa N. Bariera ochronna oponowa a układ siateczkowo-śródbłonkowy. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 8 (43), ss. 985–989, 19301
 • Zandowa N. Nowe poglądy na rolę płynu mózgowo-rdzeniowego w patogenezie chorób. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 6 (26), ss. 612–614, 1932
 • Zandowa N. Bariera ochronna wewnętrzna. Neurologja Polska 15, s. 306, 1932
 • Zandowa N. Edward Flatau jako nauczyciel. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 47, 1932
 • Zand N. La barriere protectrice meningee et le systeme reticulo-endothelial. Proceedings of the First Neurological Congress, Berne 1932 ss. 166–170, 1932
 • Zandowa N. O objawach nerwowych w gruźlicy utajonej oraz o t. zw. reumatyzmie gruźliczym. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 9 (31–32), ss. 719–722, 751–753, 1932
 • Zandowa N. Dalsze badania doświadczalne nad oliwkami opuszkowymi. Rocznik Psychjatryczny 21, ss. 370–378, 1933
 • Zand N. Etudes expérimentales sur les olives bulbaires. Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales et associées 114, ss. 204–206, 1933
 • (Pseud. Maria Quieta). Nowa legenda: o tem jak być mogło, a może i było. Warszawa, 1933
 • Zandowa N. Barjera ochronna wewnętrznego układu nerwowego. Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 26, 1934
 • Zandowa N. Udział opon mózgowo-rdzeniowych w chorobach ogólnych. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 20, s. 377, 1934
 • Zandowa N. Rola oliwek opuszkowych. Medycyna Doświadczalna i Społeczna 20 (1–2), ss. 1–45, 1935
 • Zandowa N. Znaczenie praktyczne teorji Freuda. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 12 (14), 1935
 • Zandowa N., Merenlender N. Skleremia z objawami nerwowymi. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 10, s. 377, 1935
 • Zand N. Nouvelles études expérimentales sur les olives bulbaires. Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales et associées 120, ss. 373–375, 1935
 • Zand N. Sprawozdanie z II Międzynarodowego zjazdu neurologów w Londynie. Warszawskie Czasopismo Lekarskie, 1935
 • Encéphale 31 (1), ss. 270–292, 1936
 • Zand N. O potrzebie przystąpienia do Międzynarodowej Ligi Opieki nad chorymi padaczkowymi. XVI Zjazd Psychiatrów Polskich Lublin-Chełm, 1936
 • Zand N. A propos de la pathologie des méninges cérébrospinales. Annales d′anatomie pathologique et d′anatomie normale médico-chirurgicale 14, ss. 831–838, 1937
 • Zandowa N. „Nagminne zapalenie opon rdzeniowych (drętwica karku)”. W: Choroby zakaźne T. II. Warszawa, 1937 ss. 415–457
 • Zandowa N. Z semiotyki schorzeń oliwek opuszkowych. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 17, s. 326, 1937
 • Zandowa N. Edward Flatau jako eksperymentator i pedagog. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 14 (21-22), ss. 406–408, 1937
 • Zandowa N. Przypadek wygaśnięcia życia psychicznego z przykurczem wszystkich kończyn w zgięciu. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 18, 1937
 • Zandowa N. Nowe pojęcia o podwzgórzu (Hypothalamus). Warszawskie Czasopismo Lekarskie 14, nr 44, ss. 840-843, 1937
 • Zandowa N. Recherches expérimentales sur les mouvements involontaires. Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Cl. de Médecine nr 4-6, 1937
 • Zandowa N. Nowe pojęcia o odruchach. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 5-6, ss. 88–91, 110-112, 1937
 • Zand N. De la sémiologie des olives bulbaires. Revue Neurologique 70 (3), ss. 258–261, 1938
 • Zandowa N. Oliwki opuszkowe jako ośrodek zarządzający czynnością stawu. Neurologja Polska 2, s. 179, 1938
 • Zandowa N. Z patologii opon mózgowo-rdzeniowych. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 19, 1938
 • Zandowa N. Prof. Maksymilian Rose (wspomnienie pośmiertne). Warszawskie Czasopismo Lekarskie 15 (2), s. 21, 1938
 • Zandowa N. Bóle głowy. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 15 (4), ss. 69–72, 1938
 • Zandowa N. Nowe pojęcia o histerii. Wiedza Lekarska 13 (3), ss. 57–64, 1939
 • Zand N. Le psychisme de l′hypothalamus. Revue Neurologique, 71, ss. 38–41, 1939

[править] Примечания


Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты